هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

مبدل VND5-24S3.3

V-Yong

افزودن به لیست دلخواه

25°C ~ 85°C-
DC/DC
9VDC
18VDC
1
3.3VDC
1.2A
80%
5W