ترانزیستور

ترانزیستور از مواد نیمه رسانایی مانند سیلیسیم و ژرمانیم ساخته می‌شود. یک ترانزیستور در ساختار خود دارای پیوندهای نوع N و نوع P می‌باشد.ترانزیستورها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:ترانزیستورهای اتصال دوقطبی (BJT) و ترانزیستورهای اثر میدانی (FET).در مدارهای آنالوگ، ترانزیستورها در تقویت کننده‌ها استفاده می‌شوند و همچنین در مدارات دیجیتال بعنوان یک سوئیچ الکترونیکی به صورت بهم پیوسته در مدارات مجتمع یکپارچه استفاده می‌شود.مداراهای دیجیتال شامل گیت‌های منطقی، حافظه با دسترسی تصادفی (RAM)، ریزپردازنده‌ها و پردازشگرهای سیگنال دیجیتال (DSPs) هستند.

ترانزیستور 

( هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد. )