ترانزیستور NPN 

( 18 محصول وجود دارد )
در صفحه

جستجوی پیشرفته

موجود بودن
وضعیت
سازنده
فوت پرینت
رنج دمای کاری
نوع ترانزیستور
حداکثر جریان کلکتور
حداکثر ولتاژ شکست CE
ولتاژ اشباع CE
بهره جریان (hfe)
حداکثر توان