ترانزیستور PNP 

( 14 محصول وجود دارد )

جستجوی پیشرفته

موجود بودن
وضعیت
سازنده
رنج فرکانس کاری
فوت پرینت
رنج دمای کاری
نوع ترانزیستور
حداکثر جریان کلکتور
حداکثر ولتاژ شکست CE
ولتاژ اشباع CE
بهره جریان (hfe)
حداکثر توان