مارکر 

( 7 محصول وجود دارد )

جستجوی پیشرفته

وضعیت
سازنده
نوع کاربری مارکر
تداخل مارکرهای نزدیک هم
تاثیر پذیری از محیط ریز سطح
ایجاد مدیریت یکپارچه شبکه
سرعت عمل در زمان آشکارسازی تاسیسات
تفکیک تاسیسات زیر سطحی
ضدآب IP68
ضد اسید و باز
نقطه یابی دقیق
نیاز به باطری