رله 

( 27 محصول وجود دارد )
در صفحه

جستجوی پیشرفته

موجود بودن
ولتاژ بوبین
مقاومت بوبین
زمان پاسخ
ماکزیمم فرکانس سوئیچ
مقاومت کنتاکتور
جریان رله
ولتاژ رله
وزن
تعداد کنتاکت