مادربورد

مادربورد یک مدار الکترونیکی است و در لغت به معنی بورد اصلی میباشد که از آن برای پردازش و کنترل یک سیستم استفاده میشود.اجزای اصلی مادر بورد ها میتواند شامل حافظه ها اعم از RAM,ROM,FLASH ،ادوات ارتباطی همانند USB,RS-232,Ethernet و پردازنده ها باشد.

مادربورد 

( هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد. )