هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

OP77AZ-883

0 ریال

در انبار موجود نیست

افزودن به لیست دلخواه

+/-20 to +/- 14
0.6MHz
0.3v/us
0.1uv/v
55°C ~ 125°C-