هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

ATMEGA16A-PU

 ATmega16 یک میکروکنترلر 8 بیتی کم مصرف بر پایه معماری RISC میباشد .

با اجرای دستورات 1 MIPS ( یک میلیون دستور در ثانیه) به طراح اجازه میدهد تا با مصرف توان کم پردازش بهینه ای را داشته باشد.

Atmel

0 ریال

افزودن به لیست دلخواه

50 قلم

َAVR
8-Bit
FLASH
16KB
A/D 8x10b
1KB
512B
32
3 Timer
2
40
1
AVR® ATmega
2.7V ~ 5.5V
40°C ~ 85°C-
16MHz
40-PDIP